HARIS ZAHIRAGIĆ UPOZORAVA: “Skupštinska većina u KS potvrdila je opredjeljenje ka diskriminaciji Bošnjaka, pravnoj anarhiji i gruboj suspenziji Ustava FBiH”


“Hvala kolegama iz Kluba SDA, DF-a i SBiH-a, koju su podržali moju inicijativu i prijedlog zaključka vezanog za suspenziju Ustava i nametanje amandmana na Ustav FBiH”, dodao je Zahiragić.

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Haris Zahiragić izjavio je da je skupštinska većina u Kantonu Sarajevo, kojeg čine stranke Trojke (SDP, Naša stranka i NIP), opredijelili se za diskriminaciju Bošnjaka, te da su odbacili njegove prijedloge da se osude potezi sadašnjeg visokog predstavnika Christiana Schmidta koji je sa 2 paketa amandmana na Ustav Federacije BiHm koja se tiču političkog sistema i procesa izbora vlasti, a koja je donio nakon provedenih direktnih izbora, prekoračio svoj mandat i prekršio sva moguća pravna i demokratska pravila.

Zahiragićev status na Facebooku prenosimo u cjelosti:

Hvala kolegama iz Kluba SDA, DF-a i SBiH-a, koju su podržali moju inicijativu i prijedlog zaključka vezanog za suspenziju Ustava i nametanje amandmana na Ustav FBiH.

Nijedan zastupnik Trojke u SKS, iako su mnogi govorili kako ne podržavaju nametanja i jednokratna rješenja, nije podržao ovaj Zaključak, iako se 90% građana Kantona Sarajevo – siguran sam, slaže sa sadržajem istog. Ne polažu oni račun građanima, nego međunarodnoj zajednici. Neka im je na čast.

Tekst inicijative:

“S obzirom da je prema Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, zakonima, kao i drugim pozitivnim propisima, propisana vladavina prava kao temeljno načelo;

Imajući u vidu činjenicu da postoji društveni konsenzus u Bosni i Hercegovini o tome kako je demokratija sistem vrijednosti u okviru kojeg se politike trebaju kretati;

Budući da je pravna sigurnost osnovni uslov pravne države;

Vjerujući da Bošnjaci, kao jedan od tri konstitutivna naroda, imaju pravo na ravnopravan politički tretman i ustavnu poziciju kao i druga dva konstitutivna naroda u entitetu FBiH;

S obzirom da je Ustav entieta FBiH njen najviši pravni akt;

Imajući u vidu da je visoki predstavnik Christian Schmidt sa 2 paketa amandmana na Ustav koja se tiču političkog sistema i procesa izbora vlasti, a koja je donio nakon provedenih direktnih izbora, prekoračio svoj mandat i prekršio sva moguća pravna i demokratska pravila;

Budući da je visoki predstavnik Christian Schmidt jednokratno, na jedan dan, suspendovao Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i pravo potpredsjednika Federacije Bošnjaka na ravnopravan položaj sa druga dva člana rukovodstva Federacije Bosne i Hercegovine;

Vjerujući da su svi zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, a koji su položili zakletvu da će štititi Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ravnopravnost svih naroda i građana, zaista opredijeljeni ka zaštiti ustava i ravnopravnosti naroda i građana;

Skupština Kantona Sarajevo, na 8. radnoj sjednici, održanoj dana 30.05.2023. godine, donosi
ZAKLJUČAK O OSUDI ODLUKA VISOKOG PREDSTAVNIKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU CHRISTIANA SCHMIDTA

Član 1.

Osuđujemo nametanje amandmana na Ustav entiteta FBiH u izbornoj noći nakon provedenih neposrednih izbora, jer je to u suprotnosti sa svim pravnim međunarodnim standardima, kao i zbog činjenice da su predmetni amandmani produbili etničke podjele u društvu.

Član 2.

Osuđujemo neskriveno miješanje Republike Hrvatske, potpisnice Daytonskog mirovnog sporazuma, u proces nametanje ustavnih amandmana, kao i pristajanje Visokog predstavnika na takvo miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, čime je prešao granice svoga mandata u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Osuđujemo jednokratnu i jednodnevnu Odluku o suspenziji Ustava entieta FBiH, pa s tim u vezi i zaobilaženje na takav način Potpredsjednika FBiH Bošnjaka i nametanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, što za rezultat ima diskriminaciju jednog od konstitutivnih naroda, pravnu nesigurnost i rušenje dugogodišnjih napora za uspostavljanje vladavine prava;

Član 4.

Osuđujemo i nametanje amandmana na Ustav entieta FBiH od 27.04.2023. godine, koji imaju odgodno dejstvo, jer smatramo da su isti za cilj imali distrakciju pažnje domaće i međunarodne javnosti sa odluke iz člana 3. ovog Zaključka.
Predmetni amandmani osim što dodatno osnažuju etničke pozicije i sam Dom naroda Parlamenta FBiH, ugrožavaju i stabilnost vlasti Kantona Sarajevo, kao i drugih kantona, čije će skupštine ovisiti o volji 3/5 delegata bilo kojeg od klubova naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Haris Zahiragić s.r.