Godina od početka Putinovog promašenog rata: Koja država je nova meta - BH Vijesti

Godina od početka Putinovog promašenog rata: Koja država je nova meta


Godina je od početka Putinovog promašenog rata. Rusi su na današnji dan sa tenkovima krenuli kroz hladnu februarsku maglu preko granice zemlje koju su smatrali i danas smatraju svojom.

Ukrajinski otpor u kojem je Zelenski osim zapadnih obavještajnih podataka bio sam u prvih 45 dana rata, svojim stojičkim držanjem i državničkim ponašanjem sa svojim vojnim vrhom osujetio je sve što je Putin zamislio. Kako sad stvari stoje, Putin je izgubio rat ili bar njegovu prvu dionicu u Ukrajini na globalnom strateškom nivou jer geopolitički gledano NATO se nije raspao, a EU se nije dalje dezintegrirao. Naprotiv, NATO je dobio novu geopolitičku i geostrategijsku ulogu u kojoj je Ruska Federacija iz partnera prerasla u protivnika.

Ruski ciljevi zbog čega se krenulo u rat u Ukrajini nisu ostvareni. Geostrategijski gledano NATO se u vojnom smislu nije odmakao od granica Rusije, naprotiv sada je na granici sa Finskom koja iznosi 1.350 km sa novom misijom za koju je dobio novi jasniji strategijski koncept i 300.000 vojnika i radikalno povećanje vojnih izdvajanja uz naučno pojačavanje vojno-tehnološke osnove za realizaciju svih zacrtanih vojnih ciljeva.

Geoekonomski gledano Ruska Federacije jeste uzdrmala globalno tržište, ali se zbog toga transatlantska veza nije prekinula već naprotiv ojačala je. A Rusija je izgubila tržište EU-a na koje je plasirala više od 85 posto svog izvoza. EU jeste izgubio jeftinu bazu energetskih i drugih resursa odakle je crpio i do 70 posto svojih potreba što će srednjoročno pogoditi ekonomiju EU-a, ali neće je potpuno oslabiti kako je to predviđano iz Kremlja.

U vojnom smislu stvari izgledaju ovako. Ruski tempo napredovanja je nakon početnog uspjeha i uzimanja jedne četvrtine teritorije u Ukrajini od ljeta 2022. fiksiran na nekoliko pozicija, na par gradova ili na jedan ili više operativnih pravaca. To znači da vojni potencijali koje Rusija de facto ima zbog katastrofalne logistike nisu do kraja iskorišteni kako bi se na jednom određenom mjestu ostvario taktički, operativni i na kraju strateški uspjeh. To je sve posljedica ukrajinske strategije iznurivanja i primjene taktike kombinacije elastične i dubinske odbrane gdje cilj nije da se protivnik pobijedi, već da mu se nanesu neprihvatljivi gubici, gađa logistika i tako uspori njegov tempo napredovanja.

Rusi su zato primorani da suze svoj strategijski i operativno-taktički fokus na par tačaka na frontu zbog slabe organizacije logistike kako bi ostvarili kakav takav uspjeh. Zato se može reći da rusi u Ukrajini vode tzv. fiksirani rat. To znači potucanje od lokacije do lokacije i premještanje fokusa koncentracije snaga na one operativno-taktičke pravce gdje objektivno mogu da prođu. Rusi su odustali od sveobuhvatnih manevara na velikom prostoru s ciljem okruženja ukrajinskih snaga jer nemaju logističku mogućnost brze i iznenadne koncentracije dovoljnog broja aviona, tenkova i vojnika, a ni MTS-a za tako složene i komplikovane vojne poduhvate.

Osim ovih konkretnih i globalne posljedice rata u Ukrajini se također mogu lako definisati. Prvo, Ukrajina će uvijek biti potencijano krizno žarište. Drugo, kako god rat bude tekao, završit će se mirovnim sporazumom koji će podijeliti ovu veliku zemlju koja teško da će više ikad biti u svojim međunarodno priznatim granicama. Treće, socijalna trauma i na rusko i na ukrajinsko društvo će uslijed ovog brutalnog rata biti decenijama na neprihvatljivom nivou. Četvrto, svijet koji je na različite načine porodio rat u Ukrajini će biti hladniji, arogantniji i podijeljeniji nego ranije. Svi će sada jako da brinu o svojim resursima i da ih nagomilavaju u skladu sa svojim mogućnostima, što će dodatno osiromašiti i uništiti planetu, a siromašne učiniti još siromašnijim.

Bipolarna podjela svijeta će biti novi politički trend, gdje će se naklonost prema jednoj strani mjeriti po nivou demokratije ili Putinove kleptokratije i nivoa tajkunizacije i kriminalizacije društva.

Ako pogledamo naš region, vidjet ćemo da Putinova kleptokratija i tajkunsko-kriminogeno društvo svoju punu afirmaciju imaju u našem manjem entitetu RS, kojem prije neki dan Ruska Duma pravi stojeće ovacije na “balu vampira” iliti posjeti delegacije NSRS-a Ruskoj Dumi. Za RS-om odmah ide i Srbija, pa Crna Gora. Ruski utjecaj na Balkanu ima svoje države, političare i političke stranke, medije, paramilitarne organizacije, Srpsku pravoslavnu crkvu.

Zapad je očito u velikom deficitu sa utjecajem na Balkanu kojeg produbljuje sa svojim potezima koji pokazuju njihovo apsolutno odsustvo kompetencije i karaktera. Rusija to iskorištava i briljantno nastoji zadržati status quo u kojem se umjesto kretanja ka NATO-u i EU region kreće ka dubljoj tajkunizaciji i kriminalizaciji društva u kojoj je država u kohabitaciji sa organiziranim kriminalom po ugledu na Rusiju. Konsekvence takvog odnosa Zapada prema regionu će biti da će Putin kao i SSSR imati svoje saveznike u Evropi ne samo među desno orijentiranim evropskim političarima, već i formalno-pravno u čisto vojnom savezu sa državama Balkana koje će biti dio novog ruskog svijeta.

Ako skeptici i kritičari ovih redova ne vjeruju meni, neka obrate pažnju na činjenicu da je Putin u svom nedavnom obraćanju poništio dekret o suverenitetu Moldavije. Pitam sve te kritičare, njihove mentore i uvažene ekselencije strane ambasadore u BiH, šta oni misle ko je sljedeći?