Gdje su trenutno ruske snage, kako NATO može pomoći Ukrajincima - BH Vijesti

Gdje su trenutno ruske snage, kako NATO može pomoći Ukrajincima


Situacija na terenu u operatvno-taktičkom smislu se nakon skoro 200 sati teških borbi odvija na sljedeći način.

Autor: Nedžad Ahatović

Rusi su između Sume i Harkova izvršli manevar zaobilaženja ta dva grada južno od Sume i sjeveroistočno od Harkova, pregrupisali snage i upornim napadima probili ukrajinski front u širini od 50 km, osigurali bokove i jurnuli kroz taj vrlo uzak usijek držeći se ceste pravcem Nižni, Brovari, Kijev. U tu brešu (otvor) u frontu ubacuju sve rezerve sa namjerom da okruže ukrajinske snage između Černjijova i Kijeva i da se spoje sa kolonom od 64 km koja nadire sa sjevera od bjeloruske granice i koja je zaustavljena zapadno od Kijeva gdje je pretrpjela izvjesne gubitke i stala sa napredovanjem.

Prednji kraj ruskog oklopnog klina stvorenog probojem fronta kod Sume došao je Kijevu sa zapadne strane na 65 km. Međutim, Ukrajinci vrše, pazite sad, organizovane kontraudare na bokove ovoga klina posebno kod grada Nižni sa kopna i podrškom iz zraka. Da, dobro ste pročitali, i iz zraka za koji ruski, a i mediji u regionu tvrde da je navodno pod kontrolom ruskih snaga. Ukrajinski kontranapadi iako po obimu dosta slabiji ipak usporavaju rusko napredovanje koje je praćeno nedostatnom logistikom i općim ofanzivnim zamorom snaga.

Na istočnom sektoru Harkov se i dalje drži herojski mada sve teže jer se grad namjerno ravna sa zemljom dejstvom teških artiljerijskih oruđa i avijacije, dok Rusi polako frontalno potiskuju ukrajince u Donbasu proširujući manji proboj ukrajinskog fronta kod Severodonetska gdje je glavno težište ruskog napredovanja u Donbasu. Herojsko držanje Mariupolja onemogućava da se ruske trupe sa južnog sektora u potpunosti spoje sa proruskim pobunjenicima iz Donbasa iako prema tvrdnjama ruske Stavke (generaliteta) je to već učinjeno, što i nije daleko od istine. Na južnom sektoru Herson je okupiran, ali postoje djelovi grada koje Ukrajinci drže još pod kontrolom, što znači da će Rusi i u narednim danima rješavati taj otpor. Nikolajev kao sljedeći grad na redu je odbio napad Rusa, a kod mjesta Tokmak na južnom sektoru Ukrajinci već drugi dan napadaju nastojeći da otvore koridor prema Mariupolju, što je potpuno poremetilo Ruse koji su za trenutak stali na ovom djelu ratišta. Glavni rasplet situacije u vezi s uspješnošću “specijalne” ruske operacije se očekuje u pokušaju zauzimanja Kijeva sa sjeverne, sjevero-zapadne i istočne strane grada.

Ono što zapad nakon što NATO nije uspio da odvrati Putina od agresije na Ukrajinu može sada učiniti jeste da bude agresivniji u pružanju pomoći Ukrajini. Neminovno je da će Rusi nakon početnog neuspjeha, sada koncentrično pritiskati na sva četiri strateška pravca svog napredovanja. Zaustavljanje ovog napredovanja zavisi od brzine doturanja pomoći u oružju i municiji ukrajinskim snagama koje će za sedmicu ostati bez municije, posebno protivoklopnih sredstava. Potrebno je iskoristiti činjenicu da se Rusi nisu strateški pregrupisali, nisu napustili četiri smjera napredovanja i odredili recimo dva, već su izvršili korekciju u operativno-taktičkom smislu i nastavili tvrdoglavo da eksploatišu vrlo ograničen prvobitni uspjeh svoje invazije.

Time su ograničili sebe, a omogućili Ukrajincima da svoja pojačanja šalju ciljano na ugrožene pravce. NATO bi stoga trebao da uspostavi nekoliko prevashodno željezničkih koridora za dotur logistike Ukrajini i da pojača protivzračnu odbranu u Poljskoj, Rumuniji i Bugarskoj kako bi odvratio Ruse od pokušaja presijecanja tih linija snadbijevanja. Ukrajini bi trebali također taktički PZO sistemi poput vrlo opasnog raketnog PZO sistema NASMAS 2 koji recimo štiti Bijelu Kuću, a za koje obuka ne traje dugo jer sistem faktički radi sam.

Tim sredstvima zajedno sa većim brojem Stingera Ukrajina bi osujetila ruske zračne napade na željezničke koridore na svojoj teritoriji. Takvu vrstu jednostavnog, ali učinkovitog oružja za koje ne treba velika obuka Ukrajina treba pod hitno. Isto tako Ukrajini treba omogućiti dobijanje kvalitetnih obavještajnih i izviđačkih informacija iz svih izvora koje NATO ima, a ne samo američkih i britanskih. Svijet mora učiniti sve da se nikad više ne ponovi situacija u kojoj politička diktatura i arogancija sile tlači slabije od sebe. Evropa je bila nijema na sličnu bosansku kataklizmu, zato joj se sad od doslovno istih aktera ratna golgota ponavlja u Ukrajini. Istovremeno u Bosni su još žive rane i aktivni protagonisti ratnih teritorijlnih kombinatorika, koji, zamislite, imaju iste želje kao i njihov spiritus movens Putin – priznanje teritorija uzetih silom, denacifikaciju i demilitarizaciju…