Evropski parlament traži sankcije Dodiku, kao i pokretanje istrage protiv Varhelyija - BH Vijesti

Evropski parlament traži sankcije Dodiku, kao i pokretanje istrage protiv Varhelyija

Ovi zahtjevi navedeni su u Rezoluciji usvojenoj danas, za koju je od 641 zastupnika na sjednici glasalo 407, protiv je bilo 92, a uzdržanih 142. Rezolucije EP-a imaju političku simboliku, ali nisu pravno obavezujuće za evropske institucije niti države članice EU-a.

Autor Rezolucije, evropski zastupnik David McAllister prije glasanja je upozorio da EU mora da bude aktivan u svim zemljama zapadnog Balkana kako bi se suprotstavili destabilizujućoj i negativnoj propagandi i lažnim vijestima koje posebno dolaze iz Rusije.

Sve države članice EU-a pozivaju se da osiguraju da Vijeće EU-a usvoji takve sankcije. Što se tiče BiH, EP izražava i zabrinutost zbog vremena, sadržaja i načina unošenja izmjena Izbornog zakona BiH i Ustava drugog bh. entiteta, Federacije BiH.

Njih je na dan izbora nametnuo visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH. Ovakve mjere, kako stoji u tekstu “rizikuju podrivanje demokratskog legitimiteta i konsolidacije etnonacionalizma” u državi.

Rezolucija se odnosi na sprovođenje zajedničke spoljne i sigurnosne politike. Radi o obimnom dokumentu, i dio je posvećen i stanju u regionu Zapadnog Balkana, naročito u svjetlu ruske agresije na Ukrajinu.

Evropski parlament rezolucijom izražava žaljenje zbog “i dalje niskog nivoa usklađenosti Srbije sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, posebno u pogledu agresorskog rata Ruske Federacije protiv Ukrajine”.

U tekstu se ponavlja stav EP da bi dalja pregovaračka poglavlja u okviru pregovaračkog procesa sa Srbijom trebalo otvoriti tek kada zemlja ojača svoju posvećenost reformama u oblastima demokratije i vladavine prava i pokaže punu usklađenost sa spoljnom politikom EU-a.

– EP podsjeća da Srbija, kao zemlja koja teži evropskim integracijama, mora da se pridržava zajedničkih vrijednosti i prava EU-a – poručuje se u Rezoluciji.

EP je prošle godine već usvojio Rezoluciju kojom se od EU-a traži da nastavak pristupnih pregovora sa Srbijom uslovi sa usvajanjem sankcija protiv Rusije.

Poseban paragraf u tekstu rezolucije posvećen je akcijama evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelyija prema nekim zemljama regiona.

– EP ostaje duboko zabrinut zbog izvještaja da komesar za susjedstvo i proširenje namjerno nastoji da zaobiđe i potkopa centralni značaj demokratskih reformi i reformi vladavine prava u zemljama pristupnicama EU-a – navodi se.

Evropski parlament ovom rezolucijom apeluje na Evropsku komisiju da pokrene nezavisnu i nepristrasnu istragu o tome da li ponašanje i politike koje sprovodi komesar Varhelyi predstavljaju kršenje Kodeksa ponašanja za članove Evropske komisije i komesarovih obaveza prema ugovorima EU-a.