Evo kako su Marjanović i Husić-Mehmedović kupili pojedine dekane UNSA!

Donošenjem novog zakona, “resetuju” se izborna ograničenja i omogućava postojećim dekanima i rektoru da se ponovo kandidiraju za funkcije na kojim se nalaze! Tako bi, primjera radi, rektor UNSA nakon već provedenih osam godina na funkciji, imao pravo da se kandidira da na istoj ostane još dva puta po četiri godine! Ista stvar je i sa dekanima pojedinih fakulteta, koji su očigledno pristali na ovu kupovinu i stavili se u funkciju donošenja destruktivnih zakonskih rješenja. Kada se ima u vidu da su ti dekani ujedno i članovi Senata, onda je jasno zašto se u cijeloj gužvi oko novog zakonodavstva Senat nije niti jednom oglasio! Očigledno, Marjanović i Husić-Mehmedović su koruptivnim putem, kupovinom kroz funkcije željeli osigurati prolaznost njihovih antidržavnih zakonskih rješenja.
Zato, primjera radi, dekan Fakulteta političlkih nauka, Sead Turčalo, koji bi donošenjem novog zakona imao pravo na još dva mandata, ne samo da je djelovao suprotno interesima profesora fakulteta koji bi trebao predstavljati, nego se pretvorio u pravog potrčka paraministrice Husić-Mehmedović. Kada bi prošao naum paraministrice i njenog mentora Marjanovića, Turčalo bi, pored mandata koji je u toku, imao pravo na još dva mandata, na još osam godina u fotelji dekana! Nije teško zaključiti kako je Turčalo između interesa akademske zajednice i osobnih interesa, vlastite materijalne koristi, izabrao ovo drugo! Kada se to ima u vidu, onda postaje jasnijom i sramna podrška ministrici od strane Rektorata UNSA! Očigledno, Rektorat, ali i Senat UNSA, posebno imajući u vidu pojedine dekane, postali su otuđeni centar moći koji je djeluje u interesu akademske zajednice i Univerziteta, nego u osobnom interesu pojedinaca. Portal Ekran.ba će posebno istražiti ovaj aspekt korupcije koji je prisutan u Senatu UNSA i na pojedinim fakultetima.
Marjanović i Husić-Mehmedović su putem ove sistemske korupcije željeli navući ludačku košulju na UNSA!
Nema sumnje da dekani poput Seada Turčala, koji je podržavao i podržava Husić-Mehmedović, u interesu razvoja UNSA i visokog obrazovanja treba da odstupe sa funkcija. Kada bi imali akademske časti, ovakvi likovi bi se sami povukli sa funkcija, ali pošto očigledno te časti nema, pojedini fakulteti treba da se izbore sa onima koji su, suprotno interesima znanosti, profesora i studenata, šutili, zaustavljali nezadovoljstvo i podržavali skandaloznu paraministricu i njenog mentora! Pretvarajući se u potrčka Husić-Mehmedović, Turčalo je pokazao nasramnije lice izopaćenosti u akademskoj zajednici.
Istraživački tim
Ekran.ba