Državljanima Saudijske Arabije omogućena online prijava i intervju za vizu Bosne i Heregovine


Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine omogućilo je državljanima Saudijske Arabije koji žive daleko od zgrade ambasade u Rijadu online prijavljivanje i intervju za vizu.

O ovim izmjenama izvijestila je Ambasada Bosne i Hercegovine u Rijadu koje ističe da je donesena odluka da “turističkim agencijama koje rade na uspostavljanju turističkih putovanja u BiH iz Saudijske Arabije podnesu ambasadi zahtjeve koji će građanima stanovnicima Kraljevine u dalekim gradovima omogućiti da se prijave za vizu Bosne i Hercegovine bez lično prisustvovanja ambasadi dok obavljaju lični intervju preko interneta”.

Ambasada će objaviti imena svojih kancelarija i turističkih agencija u kojima je moguće prijaviti se nakon što bude odabrana i odobrena ta lista.

Svakoj agenciji ili kancelariji će biti utvrđen broj prijava koje mogu podnijeti u skladu sa mogućnostima i radom Ambasade BiH u Saudijskoj Arabiji.

“Ambasada, još jednom potvrđuje svoju sreću zbog neviđenog interesovanja za vize i putovanja u BiH kod saudijskih državljana”, stoji u obavještenju Ambasade BiH u Rijadu.