Dom naroda Parlamenta BiH izglasao Zakon o VSTV-u
Na današnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine usvojen je Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), a kojeg je predložilo Vijeće ministara BiH.

Ustavnopravna komisije Doma naroda podržala je predloženi zakon u drugoj komisijskoj fazi, sa dva usvojena amandmana.

Predstavnički dom državnog parlamenta ranije je usvojio taj zakonski prijedlog, čije usvajanje predstavlja važan iskorak u pravcu ispunjavanja jednog od 14 prioriteta Evropske komisije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Nakon objave ovog zakona u Službenom listu u roku od osam dana ovaj zakon će stupiti na snagu.