Dom naroda FBiH odobrio upotrebu blokova 4 i 5 - BH Vijesti

Dom naroda FBiH odobrio upotrebu blokova 4 i 5

Analiza koja je urađena pokazala je da ograničenje cijene električne energije koje je trenutno na snazi korekcijom Zakona o električnoj energiji, onemogućava dovoljnu količinu električne energije za kompletnu privredu i domaćinstva, a što znači da moraju uključiti dodatne mjere, a jedna od njih je da Parlament FBiH da saglasnost za upotrebu dva bloka koja su gotovo van upotrebe, a to su Blok 4 Tuzla i Blok 5 Kakanj.

Njihovo gašenje je predviđeno do 2023. godine, ali zbog poskupljenja cijena električne energije na svjetskom tržištu, od Parlamenta FBiH se traži produžetak njihovog rada.

– Parlament nam je osporio povećanje cijena i prema domaćinstvima koja je 3,5 do četiri feninga veća od cijene koštanja. Gubitak po tom osnovu na supstanci je cirka 80 miliona KM. Znamo da je međunarodna zajednica protiv ovoga (stavljanja u pogon blokova 4 i 5), mi u ovim danima kada vidimo da se i atomske elektrane vraćaju u pogon i elektrane po Evropi, moramo prihvatiti ovo da bismo mogli isporučiti svima električnu energiju koji jesu potpisali ugovor i rezerve imati za havarijske situacije – rekao je Muhamed Kozadra iz JP Elektroprivrede BiH.

Damir Džeba (HDZ) je pitao da li će oni ikada osim električne energije svojim odlukama ikada doći na zelenu granu.

Vibor Handžić (Naša stranka) je konstatirao da u trenutku kada raspravljaju i prevažnoj i delikatoj temi, na sjedici nema nikoga iz Vlade Federacije BiH da brani svoje zahtjeve upućene Parlamentu FBiH.

Po završetku rasprave delegati su odobrili daljnju upotrebu blokova 4 i 5, najkasnije do 2028. godine.