Dok se drugi pozivaju na procedure: Civilna zaštita sarajevskog Novog Grada već spašava ljude u Krajini - BH Vijesti

Dok se drugi pozivaju na procedure: Civilna zaštita sarajevskog Novog Grada već spašava ljude u Krajini

Ovu informaciju objavio je načelnik ove općine Semir Efendić.

– U koordinaciji sa Civilnom zaštitom Grada Bihaća i na njihov zahtjev upućen je motorni čamac sa posadom kao i neophodna oprema za spašavanje u poplavama. Jutros su imali i akcije izvlačenja jedne porodice, a na poziv kolega iz Bosanske Krupe, već su na putu i u taj grad – kazao je Efendić.

 

I dok se drugi pozivaju na procedure, nadležnosti, slanje formalno zahtjeva za pomoć, neki drugi kao što je to slučaj Civilne zaštite Novog Grada reagiraju odmah i idu na teren, a što su do sada demonstrirali uvijek kada je bilo potrebno pružanje pomoći i djelovanje u situacijama za koje su opremljeni i obučeni.