Darja Softić Kadenić imenovana za ministricu pravde i uprave KS: Mama i sestra notarke, je li u sukobu interesa - BH Vijesti

Darja Softić Kadenić imenovana za ministricu pravde i uprave KS: Mama i sestra notarke, je li u sukobu interesa

Prije glasanja u Skupštini KS zastupnici su raspravljali i postavljali pitanja.

Zastupnica Jasmina Biščević-Tokić upitala je premijera Kantona Sarajevo Edina Fortu da li je tačno da majka i sestra obavljaju poslove na području KS, te da li je u tom slučaju ministrica u sukobu interesa, a uzimajući u obzir da je jedna od nadležnosti ministra pravde i uprave KS nadzor nad radom notara.

– Da li je premijer zatražio mišljenje od Federalnog ministarstva pravde, Ureda za borbu protiv korupcije i Komisije za sukob interesa – upitala je Biščević-Tokić.

Forto je odgovorio da je tačno da su ministricina majka i sestra notarke, da su upoznati sa tom činjenicom, te da nisu tražili mišljenje od viših nivoa vlasti, ali da će ministrica biti jako pažljiva prilikom donošenja odluka a kako ne bi došlo do sukoba interesa.

Biščević-Tokić je kazala da prije glasanja, treba razmotriti, eventualni sukob interesa.

– Ministarstvo pravde i uprave KS, odnosno Sektora za pravosuđe i izvršenje sankcija i mjera, je nadležno za provođenje Zakona o notarima u dijelu u kojem je u nadležnosti ministarstva, a naročito u postupku izbora i imenovanja notara. Određivanje broja i službenog sjedišta notara izabranih u KS, konkurs za izbor notara, izbor notara, razrješenje notara, privremeno udaljavanje iz službe, postavljanje v.d. notara, izuzeće notara, pokretanje postupka disciplinske odgovornosti notara – kazala je između ostalog Biščević-Tokić.

Ukazala je, također, da nadzor nad radom notara u vršenju službe vrši kantonalni organ za upravu i Federalno ministarstvo pravde.

– Predlažem da prije imenovanja na mjesto ministrice pravde i uprave KS Darje Softić Kadenić, Skupština KS kao najveći organ zakonodavne vlasti zatraži hitno mišljenje da li se imenovanjem dovodi u direktni sukob interesa, i to od Federalnog ministarstva pravde, Komisije za sukob interesa koja djeluje pri Agenciji za prevenciju korupcije i koordinacije za borbu protiv korupcije i Ureda za borbu protiv korupcije. Ukoliko Skupština ne prihvati moj prijedlog i ne zatraži mišljenje od navedenih institucija, mi ćemo kao Klub SDA uputiti zastupnička pitanja i zatražiti mišljenje od navedenih institucija – kazala je Biščević-Tokić.

Konaković je kazao kako će ministrica vidjeti gdje dolazi, u kakvu arenu dolazi, ukazujući kako je njen CV impresivan te da se pripremi da će ljudi čiji su članovi porodica svi zaposleni na budžetu u KS pretresti sve njene članove porodice jer je to politika koju trenutno imamo u KS.

– Kada bismo njih troje poredali i dopisali njihov sukob interesa vjerovatno bismo dobili slične odgovore od agencija – kazao je Konaković.

Ponovo je nastupila burna rasprava nakon što se postavilo pitanje da li ima sukoba interesa i među zastupnicima te da li su i čiji članovi porodica zaposleni na budžetu.

Zvonko Marić je ponovo zatražio pauzu od 15 minuta ističući kako je situacija u Skupštini eskalirala i da se trebaju smiriti tenzije.

Nakon pauze nastavljena je rasprava o imenovanju ministrice.

Zastupnik Haris Zahiragić je kazao da čestita premijeru Forti na izboru Darje Softić Kadenić za kandidatkinju za ministricu u Vladi KS.

– Ministrici pravde je učinjena nepravda, kao i porodicama aktera onih koji su ovdje u klupama, kao i gledateljima koji nisu zaslužili gnusno ponašanje kojem smo svjedočili danas na Skupštini KS. Kakvu smo poruku poslali građanima – pitao je Marić dodajući kako su na sjednicu došli svi kako bi “istresli” svoje frustracije.

Zastupnik Mahir Dević je kazao da niko nije postavio pitanje vezano za kompetencije buduće ministrice, već samo da se pitanje odnosilo na sukob interesa.

– Mi bez prethodno riješenog sukoba interesa ne možemo dati podršku dok se ovo pitanje ne riješi – kazao je Dević.

Zaključak kojim je traženo da se prije imenovanja ministrice u nadležnim institucijama provjeri da li je u sukobu interesa nije usvojen na Skupštini.