Da li je cilj Srđana Mandića bio da ponizi sarajevsku općinu Centar?

Srđan Mandić je, svojim djelovajem, postao jedna od sramota današnjeg Sarajeva. Benjamina Karić i on su rijetki primjeri gradskih predstavnika, osoba koje nose reprezentativne funkcije, a koji reprezentiraju grad na lakrdijaški način. Uz sve to, oni troše budžetska sredstva bez usmjeravanja u razvoj i promociju Sarajeva, vodeći se isključivo osobnim interesima, promocijom i simpatijama. Davno je bilo vrijeme za njegovu smjenu! Sramotno je da do nje do sada još nije došlo!
Ekran.ba