ČOVJEK BEZ OBRAZA: Čavara, koji je blokirao izbor nove vlade, ustavnih sudaca… traži da se imenuje direktor FUP-a, Hrvat naravno


Nečasni Čavara popuje Vladi da mu je “dužnost pozvati Vas da rad Vlade FBiH vratite u okvire Ustava i zakona Federacije BiH”. On koji već skoro dvije godine blokira izbor svih Bošnjaka u Federaciji. Treba biti đon-obraz pa nakon svega tražiti ovako nešto

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara pozvao je Vladu FBiH da imenuje ravnatelja Federalne uprave policije sukladno dostavljenoj listi od Neovisnog odbora Parlamenta FBiH.

“Poštovani, nakon što ste na 273. redovitoj sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 8. jula 2021. godine, odlučili ne imenovati ravnatelja Federalne uprave policije, dužnost mi je pozvati Vas da rad Vlade FBiH vratite u okvire Ustava i zakona Federacije BiH.

Podsjećam Vas da ste sukladno članku 55. stavak 2. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH, bili dužni izvršiti imenovanje ravnatelja Federalne uprave policije u roku od 30 dana od dana prijema Liste kandidata koju je sačinio i dana 16. travnja 2019. godine, putem Ministarstva dostavio Neovisni odbor Parlamenta FBiH.

Vlada FBiH nakon dvije godine i skoro tri mjeseca donosi Zaključak broj: 1132/2021. kojim se navodi da niti jedan kandidat s Liste kandidata koji ispunjavaju sve uvjete Javnog natječaja nije dobio podršku Vlade Federacije, te da nije imenovan ravnatelj Federalne uprave policije. Zaključkom se također daje preporuka Neovisnom odboru Parlamenta FBiH da poništi provedeni Javni natječaj i ubrza proceduru ponavljanja natječaja.

Donoseći prethodno navedeni Zaključak, Vlada FBiH postavlja se iznad zakona, uz to navodeći i Neovisni odbor da također postupi suprotno odredbama zakona i raspiše ponovni Javni natječaj.

Članak 55. stavak 1. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH glasi: ‘Vlada Federacije imenuje ravnatelja policije na temelju liste iz članka 53. stavak 1. odnosno stavak 3. ovog Zakona, koju je utvrdio Neovisni odbor.’ Zakonom o unutarnjim poslovima Federacije BiH definirano je da se samo u slučaju nemogućnosti sačinjavanja Liste kandidata od najmanje tri kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, Javni natječaj ponavlja.

Aktom broj 01-02-2-233/19 od 14. lipnja 2019. godine, ukazao sam Vam i na nezakonito postavljenje zamjenika ravnatelja Federalne uprave policije za vršitelja dužnosti ravnatelja Federalne uprave policije, iz razloga što je isto suprotno odredbama članka 41. stavak 3. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH, kojim je definirano da ravnatelj policije i federalni ministar ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Vlada FBiH ništa nije poduzela da bi se postavljenje vratilo u okvire zakona, tako da još uvijek imamo situaciju da su federalni ministar unutarnjih poslova i vršitelj dužnosti ravnatelja Federalne uprave policije iz istog konstitutivnog naroda.

Obzirom da ste obvezni poštivati Ustavom i zakonima FBiH definirane mjerodavnosti, među kojima je prva provođenje politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, to od Vas tražim da izvršite imenovanje ravnatelja Federalne uprave policije sukladno dostavljenoj Listi od strane Neovisnog odbora Parlamenta FBiH. U suprotnom, snosite odgovornost za kršenje zakona i uništavanje povjerenja spram institucija Federacije BiH”, stoji u dopisu, priopćeno je iz Ureda predsjednika FBiH.

Izdvojeno.ba