HISTORIJA

521 godina od predaje Granade

Predaja Granade 25. novembra 1492. godine označila je kraj višestoljetne muslimanske vladavine Pirinejskim poluotokom. Pad posljednje muslimanske enklave u zapadnoj Evropi katolički dio kontinenta gledao…


Stari grad Dobor

Bosansko plemstvo nezadovoljno ugrofilskom politikom kralja Dabiše, izabralo je za kralja Tvrtka II. To je izazvalo Sigismunda da se ponovo uplete u događaje u Bosni….