HISTORIJAStari grad Ključ – Gacko

Prema Orbinijevom mišljenju, savladavši 1373. godine župana Nikolu Altomanovića, srpski knez Lazar Hrebeljanović i bosanski ban Tvrtko podijelili su dio njegovih zemalja. U „rasapu“ Altomanovića…