Blokada Vijeća ministara neće ugroziti vakcine iz Austrije, ali bi za slične donacije mogla biti problem - BH Vijesti

Blokada Vijeća ministara neće ugroziti vakcine iz Austrije, ali bi za slične donacije mogla biti problem

Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković saopćila je da je Austrija spremna u kratkom roku isporučiti našoj zemlji 500.000 vakcina protiv COVID-19. Postavlja se pitanje hoćemo li ostati bez vakcina jer su stranke iz RS-a odlučile bojkotovati rad institucija BiH.

Iz Vijeća ministara BiH su nam kazali da niko od zamjenika predsjedavajućeg Tegeltije ne može umjesto njega zakazati sjednicu i da je pitanje donacija vakcina objektivno sada problem jer odluku o prihvatanju neke donacije treba donijeti Vijeće ministara.

Iz Ministarstva civilnih poslova (MCP) Bosne i Hercegovine su nam pojasnili da je, kada je u pitanju konkretna donacija iz Austrije, sve uredu i dobit ćemo je bez obzira na zasjedanje Vijeća ministara.

– Ministarstvo civilnih poslova već ima potrebna ovlaštenja, te okolnost da Vijeće ministara BiH u nekom kraćem ili dužem periodu neće zasjedati neće utjecati na realizaciju ove donacije BiH – odgovorili su nam iz MCPBiH.

Pojasnili su da su pribavili potrebne akte od nadležnih zdravstvenih vlasti u BiH o prihvatu 500.000 doza vakcina AstraZeneca od Republike Austrije, te da u ovom slučaju rade po Uputstvu o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područja BiH ugrožene prirodnom ili drugom nesrećom, čiji donosilac je Vijeće ministara BiH.

Međutim, Vijeće ministara je neophodno u nekim drugim slučajevima.

– Vijeće ministara treba donijeti odluku o prihvatanju donacije ukoliko se radi o donaciji vlade neke druge države ili ukoliko donacija ide preko vlade neke druge države te su potpisnici akta o donaciji predsjednici vlada/Vijeća ministara BiH i vlade države donatora, odnosno ako tako traži donator te u slučajevima ako ipak postoje određeni prateći troškovi koje treba dodatno da se odobre uz mišljenje Ministarstva finansija i trezora BiH – napomenuli su iz Ministarstva civilnih poslova.

Sreća je, dakle, da se u slučaju Austrije kao donator javlja Federalno ministarstvo za evropske i međunarodne poslove, tako da nema potrebe tražiti odobrenje Vijeća ministara BiH.