Bivši gradonačlnik se sam predao da dokaže nevinost, dobrovoljno došao iz Dohe, da bi ga neki bahati ministar ili komandir Trojke tretirao kao ubicu


Da li je bilo apsolutno neophodno da se jedan bivši gradonačelnik, stavi u istu ravan sa dilerima droge, ili ubicama? Neko bi morao odgovarati za ovakvo razapinjanje naših uglednih građana, prije dokazane ikakve krivice, a ovo sarajevskoj bahatoj policiji i njihovom ministru Admiru Katici nije prvi put. Vrijeme je da ih neko pozove na odgovornost, ufurali su se da je ovo sad njihova diktatura gdje mogu raditi šta hoće

Prilikom privođenja u Tužilaštvo Kantona Sarajevo Abdulahu Skaki ruke su vezane iza leđa. Pitali smo zašto?

Da li je neko kriv ili nije, Sud će utvrditi. Da li je neko opasan prije istrage i prilikom privođenja utvrđuje policija. Jedan od načina da se vidi koliko je neko opasan je način privođenja, što utvrđuju uglavnom policijski pravilnici.

Prema pravilniku o načinu i postupku upotrebe i pravdanja sile MUP-a KS Član 10 stav 4 kaže:

„Vezivanje ruku vrši se tako da se ruke nalaze ispred tijela, a ukoliko lice pruža otpor ili se pružanje otpora može osnovano očekivati ili je lice snažnije od policijskog službenika, vezivanje ruku vrši se na leđima. Vezivanje i ruku i nogu lica koje se dovodi i sprovodi službenim vozilom, može se vršiti samo ako lice pruža otpor, pokuša bjekstvo ili se pružanje otpora, odnosno pokušaj bjekstva može osnovano očekivati.“

Abdulah Skaka prema slobodnoj procjeni nije ni viši, ni teži od policajaca koji su ga privodili, a prema službenim podacima nema nasilnu prošlost.

Da li je on „lice“ koje je pružilo otpor?Da li je „lice“ koje je jače od policijskog službenika? Za razloge zašto su bivšem gradonačelniku Sarajeva prilikom dovođenja u Tužilaštvo KS ruke bile vezane iza leđa, pitali smo MUP KS. Evo odgovora:

„Prilikom sprovođenja predmetnog lica, policijski službenici su postupali u skladu sa članom 27. Zakona o policijskim službenicima KS (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 38/18, 26/19, 39/20) i u skladu sa Pravilnikom o načinu o postupku upotrebe i pravdanja sile (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 50/19, 5/21), te su upotrijebili sredstva sile, sredstva za vezivanje – metalne lisice, na način da su ruke lica kojeg su sprovodili, zbog lične sigurnosti i procjene u datom momentu, vezali na leđima. Predmetnom licu su nakon ulaska u službene prostorije Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, prije predaje službenicima Sudske policije u 12,48 skinute službene lisice.”

Dakle, kao razlog je navedena lična sigurnost i procjena u datom momentu. Ne više od toga! Znači li to da policija može prilikom bilo kojeg hapšenja, i za bilo koje krivično djelo, napraviti procjenu i okarakterizirati privedenog kao opasnog kriminalca, i tako prekršiti vlastiti pravilnik? Prema pravnicima koje smo kontaktirali, praksa pokazuje da im je to dozvoljeno.

Brojni su primjeri u kojima su uhapšeni za mnogo teža krivična djela, poput ubistva ili organiziranog kriminala, prilikom prebacivanja u Tužilaštva kojima ruke nisu bile vezane iza leđa. Jedan od primjera je i hapšenje ozoglašenog kriminalca Darka Eleza kada su prilikom prebacivanje u pravosudne organe na ulicama bio veliki broj policijaca i pripadnika specijalnih jedinica. Ruke Darka Eleza bile su vezane ispred. Među one za koje je policija procjenila da nisu jači su i nedavno uhapšeni bivši načelnik Ilidže Senaid Memić, i načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim HadžibajrićUNA