ANALIZA PROPALE ENERGETSKE POLITIKE EVROPE: “Naredna zima zaista može biti hladna i surova, bitka s vremenom je počela”


Rusija vjestački pravi nestašicu gasa za zimski period, a Evropa je svojim promašenim energetskim politikama dovela da je se može ucjenjivati

Piše: Almir BEČAREVIĆ


Ruski Gazprom je potrošačima u Evropi u 2021. godini isporučio 205 milijardi Sm3. Evropa je ovom isporukom gasa bila u ovisnosti od Rusije u procentu od preko 40 posto od ukupno utrošenog gasa u Evropi. Najviše dnevne isporuke gasa su išle preko Sjevernog toka 1 gdje se dnevno isporučivalo preko 160 miliona Sm3. Sljedeće dnevne isporuke gasa po svom obimu su isporučivane preko Ukrajine i to 110 miliona Sm3. Ostali gasovodi su znatno manjeg kapaciteta i onaj najmanji je Turski tok sa maksimalnim mogućim dnevnim kapacitetom od 41 milion Sm3.

Trenutno, gas se više ne transportuje preko Sjevernog toka 1 i Jamal-Evropa. Iz gore datog pregleda obustavljene su isporuke gasa preko Sjevernog toka koje su značile Evropi 60 milijardi Sm3 i dnevne isporuke od 160 miliona Sm3. Evropa trosi godišnje preko 450 milijardi Sm3.Sada se došlo u situaciju da u Evropu preko Ukrajine i Turskog toka trenutno ulazi ukupno 150 miliona Sm3 što je na godišnjem nivou 55 milijardi Sm3. Rusija ukupno izvezla u Evropu u 2021. godini 205 milijardi Sm3, Evropa troši preko 450 milijardi Sm3 i sada iz Rusije ka Evropi ide gasa do maksimalno 55 milijardi Sm3.

Svakome, pa i gasnom laiku, je jasno sta se trenutno dešava odnosno šta se može desiti već za mjesec-dva. Dmitrij Medvedev je dao naznaku, a to je da ako se ograniče cijene ruskog gasa ide zavrtanje svih ventila iz Rusije.

Da bih slikovito prikazao šta bi ovo značilo mogu projicirati da će 3.000 USD za 1.000 Sm3 biti mala cijena, a ako se ograniče i cijene za rusku naftu opet ćemo ići prema 150 USD za barel, a cijena el. energije će biti niska ako se bude kretala oko 1.000 EUR-a za MWh. To što gas ide preko Ukrajine ili Turskog toka je apsolutno nebitna činjenica za zimski period jer ova trenutna količina je izrazito mala, a samo se isporuke mogu povećati preko Ukrajine što Gazprom još uvijek ne želi da uradi.

Rusija vjestački pravi nestašicu gasa za zimski period, a  Evropa je svojim promašenim energetskim politikama dovela da je se može ucjenjivati. Sada je na sceni grozničava potraga za gasom, a Njemačka gradi trenutno 5 LNG terminala.

Nije imala niti jedan, a sada ce do kraja 2023. godine imati 5. Do tada, svi će strahovati od narednog poteza Moskve. Naredna zima zaista može biti hladna i surova. Bitka s vremenom je počela.