30. juna 1993. Bošnjaci Mostara izvršili epsku deblokadu grada

U toj bici života Midhad Hujdur Hujka je komandovao jedinicama koje su imale zadatak da oslobode gradsko jezgro – kasarnu Sjeverni logor i poligon kasarne prema Sutini. Brzo su jedinice kojim je komandovao Hujka oslobodile najveći dio Sjevernog logora. Ali, komanda jedinice HVO u logoru još se držala, iako se nalazila u okruženju. Da bi i zgrada komande HVO bila oslobođena, Hujka preskače ogradu i ulazi u logor kako bi na licu mjesta komandovao zauzimanjem Komande. Hujku je tada zauvijek zaustavila jedna granata, a njegovi suborci su ubrzo zauzeli kasarnu i oslobodili Bijelo Polje. Jer da tog 30. juna nismo uspjeli, možda bismo bili druga Srebrenica, pišu Bošnjaci Mostara.DEBLOKADA