Juni 2022
Ruska ekonomija polako ali sigurno nazaduje

Ukupni brojevi izgledaju prilično skromni, ali odražavaju trend pada koji je očigledniji ako posmatramo pojedinačne industrijske sektore. Ako činjenica da Rusija nije platila svoj vanjski…