Januar 2022


ELMEDINA MUFTIĆ: Taj vakat je davno prošao

Trenutno su na sceni intelektualci, koji kvalifikacijama “bošnjački nacionalizam” pokušavaju da opravdaju izvršeni genocid, skinu hipoteku genocida sa srpskog naroda, da izjednače žrtvu i agresora,…