Maj 2021


“Reći ‘građanska država’ – to znači klasičan unitarizam u nekoj formi i teorijskom obliku, a to vam znači u osnovi islamsku državu, a to što je to…